No Picture

Tübitak’taki Verilere Göre Okunabilen En Büyük Sayı

27 Mayıs 2018 editor 0

99999999999999999999999999999999999999999999999999 99 99999999999999999999999999999999999999999999999999 999 99999999999999999999999999999999999999999999999999 999 99999999999999999999999999999999999999999999999999 999 99999999999999999999999999999999999999999999999999 999 99999999999999999999999999999999999999999999999999 999 99999999999999999999999999999999999999999999999999 999 99999999999999999999999999999999999999999999999999 999 999999999999999999999999999 450 ßasamaklı Okunuşu dokuz yüz doksan dokuz senoktokatragintilyon […]

No Picture

Baraj nedir kısaca

27 Mayıs 2018 editor 0

Baraj, bir akarsu vadisini kapatan ve arkasında su biriktiren; enerji üretimi, içme için kullanılma, sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pekçok gayeye hizmet eden […]

No Picture

Hentbol Nedir

27 Mayıs 2018 editor 0

7′şer kişilik takımların topa elle yön verip sayı atmak için mücadele ettikleri bir spor dalıdır. Kısaca el futbolu da denilebilir. Tam boyutlu hentbol sahası, uzun […]

No Picture

Tarihselcilik ne demek

27 Mayıs 2018 editor 0

19. yüzyılın ortalarında, özellikle Almanya da tarih bilimlerinin bağımsız gelişme sürecinde ortaya çıkan düşünce akımı. Olayların açıklanmasında tarihe öncelik veren eğilim; tarihsel düşünme eğilimi. Bu […]

No Picture

Olguculuk (Pozitivizm)

27 Mayıs 2018 editor 0

Araştırmalarını olgulara, gerçeklere dayayan, fizikötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız, kılgılı olarak yararsız gören; deneyle denetlenmeyen soruları sözde soru olarak niteleyen felsefe doğrultusu. Terim olarak, A. […]

No Picture

Ontoloji ne demek

27 Mayıs 2018 editor 0

Varlığı bütünüyle inceleyen felsefe dalı; varlıkbilim. Bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalı. Ontoloji terimi ilk kez […]

No Picture

Paradoks Nedir Kısaca

27 Mayıs 2018 editor 0

Yunanca “karşı, karşıt, zıt” anlamına gelen “para” önekiyle, fikir düşünce anlamına gelen “daxos” sözcüğünden oluşmuş bir kelimedir paradoks. Kısaca paradoks a; • Yanıltmaç • Kısır […]

No Picture

Pozitivizm olguculuk nedir

27 Mayıs 2018 editor 0

Olgularla desteklenen ya da olgularla ilgili verilere dayanan bilginin tek sağlam bilgi türü olduğu görüşüdür. Genel çizgileriyle pozitivizm, deney konusu edilebilecek olgularla ilgili, yani en […]

No Picture

Pragmatizm Nedir

27 Mayıs 2018 editor 0

Hakikatı ve gerçekliği yalnızca eylemlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren felsefe öğretisi. Düşüncelerin, politikaların ve önerilerin değerlerinin yararlılıkları, işlerlikleri ve uygulanabilirlikleri ile belirlenmesi ilkesine dayanan […]

No Picture

Rasyonalizm nedir

27 Mayıs 2018 editor 0

Hakikatın ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarımlarda bulan öğretilerin genel adı. Akılcılık, usçuluk. Aklı bilgini temel kaynağı ve sınanabilirlik ölçüsü olarak kabul eden akım. […]

No Picture

REALIZM (gerçekçilik)

27 Mayıs 2018 editor 0

Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eden öğreti. Varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak varolduğunu ileri süren görüş. Realizm bilgi kuramı açısından nesneyi […]

No Picture

Soyutlama ne demek

27 Mayıs 2018 editor 0

Bir nesnenin herhangi bir yanını öbürlerinden ayırarak tek başına ele alan ansal işlem. Soyutlama, bir bilgi yöntemi olarak, insan zihninde yapılır. Ne var ki idealist […]

No Picture

Panteizm Nedir Kısaca

27 Mayıs 2018 editor 0

Bir bütün olarak kavranan evrenin Tanrı ile özdeş olduğu ve evrende açığa çıkan bileşik töz, güçler ve yasalar dışında Tanrı olmadığı öğretidir. Panteizmin çok çeşitli […]