11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Dikey Yayınları Sayfa 79, 80 Cevapları

11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 79.Sayfa Cevapları 3.Bölüm Ölçme ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.
1. Yandaki haritada Dünya çay, kahve ve kakao üretim alanları ile bu ürünlerin ticaret yolları gösterilmiştir. Buna göre,
a) Kahve, çay ve kakaonun üretildiği ülkeler hangileridir? Bu ülkelerde üretimin yüksek olmasının nedenleri nelerdir?
Dünya’da en çok kahve üretilen ülkeler sırasıyla
1-Brezilya
2-Vietnam
3-Kolombiya
4-Endonezya
5-Hindistan’dır.

Dünya’da en çok çay üretilen ülkeler

1-Çin
2-Hindistan
3-Kenya
4-Sri Lanka
5-Türkiye’dir.
Dünya’da en çok kakao üretilen ülkeler
1-Fildişi Sahili
2-Gana
3-Endonezya
4-Kamerun
5-Nijerya’dır.
Hepsinin ortak özelliğine bakarsak kahve, çay ve kakao kendisine en uygun iklim nereyse orada yetişmektedir.
Nemli ortamları severler. Birbirlerine benzer coğrafya’da oluşmuşlardır.
Toprak koşulları benzerlik gösterir.
b) Kahve ve çayın ticareti en fazla hangi ülkelere yapılmaktadır?
Kahve en çok Brezilya’ da, Çay en çok Çin
c) Kahve ve çayın ticareti hangi yolla gerçekleşmektedir? Neden?
Bildiğimiz şekilde çay ve kahve hayatımızda çok uzun süredir var olsa da tüm kategorilerde olduğu gibi birtakım önemli trendlere kayıtsız kalmayarak hem Türkiye de hemde dünyada bir değişimden geçiyor.3 dalga kahve cooldbrew soğuk demleme çayı gibi pek de alışkın olmadığımız terimler kullanılır.
2. Hangi doğal kaynaklar belirli şartlar altında yenilenebilir? Bu durum nasıl gerçekleşir?
Doğal kaynaklar da tükenmeyen ve tükenen doğal kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Belli koşullar altında kendini yenileyen kaynaklar tükenmeyen doğal kaynaklar sınıfına girmektedir. Bu kaynaklar belirli ölçülerde kullanıldığında ve ihtiyaç olan ortam sağlandığında, doğal döngüler yardımıyla kendini yenileyen kaynaklardır. Bu kaynaklar;
a)Orman
b)Jeotermal Kaynaklar
c)Toprak
d)Hava
3. Doğal kaynaklar ülkelerin kalkınmasında etkili midir? Örnekler veriniz.
Evet önemlidir çünkü doğal kaynaklar ülkeyi zenginleştirir ekonomi bakımından örnek olarak Suudi Arabistan’da çok petrol var ekonomik olarak baya öndeler
B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (D) Ekonominin temelini üretim, dağıtım ve tüketim döngüsü oluşturur.
2. (D) Üretim sektörü, mal ve hizmetlerin yetiştirilmesi ya da imal edilmesi için yapılan ekonomik etkinlikleri
kapsar.
3. (Y) Dağıtım sektörü üzerinde etkili olan beşerî unsurlar reklam, moda, insanların ihtiyaçları ve gelir seviyeleridir.
4. (Y) Kanada, doğal kaynaklar bakımından fakir ve ekonomik açıdan kalkınmakta olan bir ülkedir.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ve kavramlarla tamamlayınız.

1. İnsanların ekonomik faaliyetleri ve geçim kaynaklarındaki ilk köklü değişim Sanayi Devrimi ile gerçekleşti.
2. Tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olan en önemli doğal unsur iklim koşullarıdır.
3. Özellikle tarımsal üretimde olumsuz hava koşulları iklim ve jeopolitik faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler. Bunun sonucunda ürünün maliyeti artar.
4. Yer altı sularından elde edilen enerjiye Jeotermal enerji adı verilir.
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi belirli koşullar altında yenilenebilen doğal kaynaklardan biridir?
A) Güneş
B) Orman
C) Petrol
D) Rüzgar
E) Taşköprü

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 80. Sayfa Cevapları 3. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme

2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, zengin yer altı kaynaklarına sahip olmasına karşın ekonomik açıdan kalkınmamış bir ülkedir?
A) Güney Kore
B) Avustralya
C) Nijerya
D) Somali
E) Afganistan
3. Çabuk bozulan ürünleri işleyen fabrikalar genellikle ham madde üretimine yakın yerlerde kurulur. Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
A) Otomobil fabrikaları
B) Petrol rafinerileri
C) Termik santraller
D) Şeker fabrikaları
E) Tekstil fabrikaları
4. Çin Halk Cumhuriyeti, aşağıdaki ürünlerden hangisinin hem üretimi hem de tüketiminde dünyada ilk sırada yer alır?
A) Otomobil
B) Pirinç
C) Soya
D) Petrol
E) Balık


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*