11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 12, 13, 15, 17, 24, 25, 31, 32 Cevapları

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 12, 13, 15, 17, 24, 25, 31, 32 Cevapları

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 12, 13, 15, 17, 24, 25, 31, 32 Cevapları

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 12 Soruları ve Cevapları

1. Çevrenizde, hangi doğal bitki türleri yetişmekte ve hangi hayvan türleri yaşamaktadır? Bu bitki ve hayvan türlerinin yaygın olmasının nedenlerini araştırınız.

2. Yaşadığınız çevrede eskiden var olan ancak şu anda görülmeyen bitki ve hayvan türleri var mıdır? Çeşitli kaynaklardan araştırınız.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 13 Soruları ve Cevapları

Atlaslarınızdan Kenya’nın yerini bulunuz. Ayşe ve Murat’ın yaptıkları Genel Ağ sohbetini okuyarak Kenya’daki “Masai Mara” doğal yaşam alanındaki canlı çeşitliliğini ve bu çeşitliliğin gelişiminde etkili olan doğal etmenleri tartışınız.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 15 Soruları ve Cevapları

Yukarıda verilen yeryüzünde doğal bitki örtüsünün dağılışı haritasını inceleyiniz. Dokuzuncu sınıfta öğrenmiş olduğunuz yeryüzündeki iklim tiplerinin dağılışı ile doğal bitki örtüsünün dağılışı arasında bir benzerlik var mıdır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 17 Soruları ve Cevapları

ve II numaralı görselleri inceleyerek aşağıdaki soruların cevaplarını arkadaşlarınızla tartışınız.
1. I numaralı görselde 250 milyon yıl öncesinde kıtaların konumu gösterilmiştir. Kıtaların 250 milyon yıl öncesindeki konumundan günümüzdeki konumlarına ulaşması buralarda yaşanan iklim koşullarını ve yer şekillerini etkilemiş midir?
2. II numaralı resimde gördüğünüz hayvanları günümüzde Dünya’nın herhangi bir yerinde görmemiz mümkün müdür? Bu durumun nedenleri neler olabilir?

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 18 Soruları ve Cevapları

Yandaki uydu görüntüsünü inceleyip insanların ekosistemi nasıl etkilediğine dair bir metin hazırlayınız. Çalışmanızı yaparken biyoloji derslerinizde öğrendiğiniz bilgilerden de yararlanınız. Hazırladığınız metni sınıf panosunda sergileyerek diğer arkadaşlarınızla paylaşınız. Çalışmanızı daha sonra ürün dosyanıza yerleştirmeyi unutmayınız.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 24 Soruları ve Cevapları

Genel Ağ’dan ve çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak yukarıdaki Dünya haritasında “A” harfi ile
gösterilen bölgede yaşanan iklimin genel özelliklerini, bu bölgede yaygın olarak görülen doğal bitki örtüsünü
ve vahşi hayvan türlerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri aşağıda verilen kutulardaki uygun yerlere
yazınız. Genel Ağ ortamından ya da diğer görsel kaynaklardan bulduğunuz “A” bölgesinde yaşayan
bitki ve hayvan türlerine ait ikişer fotoğraf örneğini ilgili fotoğraf kutularına yapıştırınız.
“A” bölgesinin iklim özellikleri:
“A” bölgesinin doğal bitki topluluklarından örnekler:
“A” bölgesinin vahşi hayvan topluluklarından örnekler:

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 25 Soruları ve Cevapları

EKOSİSTEMİN UNSURLARI
Canlı Unsurlar Cansız Unsurlar
Kimyasal Unsurlar Fiziksel Unsurlar
Ön bilgilerinizden yararlanarak ve arkadaşlarınızla tartışarak yukarıda verilen “Ekosistemin Unsurları” başlıklı şemayı, kutu içerisinde verilen kelimeler ve kavramlardan uygun olanları ile tamamlayınız.
Bitkiler, Hayvanlar, Işık, İnorganik Maddeler, Mikroorganizmalar, Organik Maddeler, Sıcaklık, Yağış

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 27 Soruları ve Cevapları

Şekil 1.4’ten ve biyoloji derslerinizde öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki fotoğraflarda gösterilen canlıların besin zinciri halkasında hangi grup içerisinde yer aldığını arkadaşlarınızla tartışarak resimlerin altına yazınız.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 31 Soruları ve Cevapları

Aşağıda, su döngüsüne ait kavramlar ile bunların açıklamaları karışık olarak verilmiştir. Şekil 1.9’dan da yararlanarak verilen kavram ile ait olduğu açıklamayı örnekteki gibi eşleştiriniz.
Süblimleşme Suyun katı hâline, ara bir hâl olan sıvı hâle geçmeden, gaz
hâle geçmesi olayıdır.
Buharlaşma Güneş enerjisi sayesinde suyun sıvı hâlden gaz hâline geçmesi
olayıdır. Atmosferdeki nemin yaklaşık %90’ı bu yolla
sağlanır.
Terleme Canlıların, özellikle de bitkilerin su kaybetmesi olayıdır. Atmosferdeki
nemin yaklaşık %10’u bu yolla sağlanır.
Yağış Bulutlardaki suyun katı ya da sıvı hâlde yeryüzüne geri
dönmesi olayıdır.
Yoğuşma Havadaki su buharının sıvı hâle geçerek bulutları oluşturması
olayıdır.
Yüzey akışı Güneş enerjisi sayesinde suyun sıvı hâlden gaz hâline geçmesi
olayıdır. Atmosferdeki nemin yaklaşık %90’ı bu yolla
sağlanır.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Ekosistem ve Madde Döngüsü Sayfa 32 Soruları ve Cevapları

1. Öncelikle resimde gösterilen göl ekosisteminde yer alan canlı ve cansız unsurları belirleyiniz. Ardından canlı
unsurları kendi içerisinde ayrıştırıcılar, üreticiler, birincil tüketiciler (otçullar) ve ikincil-üçüncül tüketiciler (etçiller) olarak ayırıp yan tarafta verilen şemayı tamamlayınız.
2. Bu ekosistemin yaşam için ne gibi öneme sahip olduğunu tartışınız.
3. Deniz ve okyanus ekosistemlerinin, göl ekosistemleriyle ne gibi benzerlikleri ve farklılıkları olabileceğini tartışınız.

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*