Sıcak su kaynakları nasıl oluşur?

20 Nisan 2018 editor 0

Yer kabuğunun faylarla parçalandığı yerlerde yüzeye yakın sıcak alanlar bulunur. Bu sıcak alanlar magmanın yüzeye fay hatları boyunca sokulmasıyla oluşur. Yüzey suları faylar aracılığı ile […]

Levha tektoniği teorisi nedir?

20 Nisan 2018 editor 0

Karaları meydana getiren ve okyanusların altında da devam eden yer kabuğu, bütün olmayıp çeşitli parçalara ayrılmıştır. Yer kabuğunun bu parçalarına levha denir. Kıtaların hareketlerini açıklamak […]

Açıköğretim Coğrafya 3 Sayfa 24 Etkinlik Cevapları

20 Nisan 2018 editor 0

ETKİNLİK Aşağıdaki yer şekillerinin isimlerini ve bu yer şekillerini oluşturan kayaçları boş bırakılan yerlere yazınız. Yer şekli : ……………………………… Kayaç : ……………………………… ……………………………… Yer şekli […]

BAŞKALAŞIM (METAMORFİK) KAYAÇLAR

20 Nisan 2018 editor 0

Tortul ve püskürük kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak başka kayaçlara dönüşmesiyle metamorfik kayaçlar oluşur. Kireç taşının başkalaşmasıyla mermer, granitin başkalaşmasıyla gnays kum taşının […]

TORTUL (SEDİMENTER) KAYAÇLAR

20 Nisan 2018 editor 0

Kayaçlar dış kuvvetler tarafından ufalanır ve taşınır. Taşınan malzemeler akarsu,göl,deniz ve okyanus tabanları ile çukur alanlarda tabakalar halinde biriktirilir.Bu tabakalar zaman içinde sıkışarak tortul kayaçlara […]

PÜSKÜRÜK (MAGMATİK) KAYAÇLAR

20 Nisan 2018 editor 0

İç püskürük ve dış püskürük kayaçlar olarak iki gruba ayrılır. İç Püskürük Kayaçlar Magmanın; yer kabuğunun farklı derinliklerindeki taş ve tabakaların arasına sokularak yavaş yavaş […]

Zıt Anlamlı (Karşıt) Kelimeler

20 Nisan 2018 editor 0

Zıt Anlamlı (Karşıt) Kelimeler: Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Örnek: Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek, Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Eylemlerde de durum aynıdır. […]

Varlıkların Özelliğini Bildiren Sözcükler

20 Nisan 2018 editor 0

Varlıkların Özelliğini Bildiren Sözcükler İlkbaharda,doğa derin uykusundan uyanır.Bitkilerde ve hayvanlarda bir canlılık görülür.Ağaçlar yeşil yapraklarla donanmaya başlar.Meyve ağaçları da pembe,kırmızı ve beyaz çiçeklerini açarlar. Tarla ve çayırlarda küçük hayvanlar görülür. Karınca,kertenkele, kurbağa,kelebek ve birçok böcek ortalığa çıkarlar.Leylek, turna ve […]