3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 202, 203 Ben ve Çevrem Sıra Sizde Cevapları

3. Sınıf  Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Ben ve Çevrem Sıra Sizde Cevapları

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Canlılar Dünyasına Yolculuk Sayfa 202, 203 Ben ve Çevrem Sıra Sizde Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı

A. Ne kadar çevrecisiniz? İşaretleyiniz.

  • Cevap:

(EVET) 1. Kısa mesafelerde yürümeyi tercih ederim.
(EVET) 2. Uzun mesafelerde toplu taşıma araçlarını tercih ederim.
(EVET) 3. Çöplerimi ayrıştırarak atarım.
(HAYIR) 4. Doğaya hiçbir şekilde çöp atmam.
(EVET) 5. Suyu boşa harcamam.
(EVET) 6. Atık pilleri pil kumbaralarına atarım.
(HAYIR) 7. Gereksiz naylon poşet kullanmam.
(HAYIR) 8. ‘’Doğada çözünür’’ temizlik ürünleri almayı tercih ederim.
(HAYIR) 9. Mutfakta artan yağları asla lavaboya dökmem.
(EVET) 10. Çiçekleri koparmam, ezmem onlara zarar vermem.
(EVET) 11. Kitaplarımı ve defterlerimi düzenli kullanırım.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘’D’’ yanlış olanların başına ‘’Y’’ yazınız.

  • Cevap:

(D) 1. Defterlerimizi ve kitaplarımızı düzenli ve temiz kullanmalıyız.
(Y) 2. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak için uğraşmamalıyız.
(Y) 3. Evin içinde dışarda giydiğimiz ayakkabılarla dolaşmalıyız.
(D) 4. Sıralarımızın üzerini karalamamalıyız.
(D) 5. Dışarıdan eve geldiğimizde hemen ellerimizi yıkamalıyız.
(Y) 6. Park ve bahçelerdeki çiçekleri koparmalıyız.
(D) 7. Geri dönüşümü olan atıkları ayırarak atmalıyız.
(D) 8. Doğal kaynakların tükenebileceğini unutmamalıyız.
(D) 9. Bitkilere ve hayvanlara zarar vermemeliyiz.

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı

Yukarıdakilerden hangileri doğal çevre, hangileri yapay çevredir? İlgili başlığın altına yazınız.

Doğal Çevre

  • Cevap: DOĞANIN KENDİSİ TARAFINDAN OLUŞMUŞ TÜM ÇEVRELER İSE DOĞAL ÇEVRELERDİR.

Yapay Çevre

  • Cevap: İNSANLARIN OLUŞTURDUĞU ÇEVRE YAPAY ÇEVRELERDİR.

D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Doğal çevrenin önemini kısaca yazınız.

  • Cevap: Doğal cevre canlılar için çok önemlidir. Oksijen, barınma, doğal yaşam, en sağlıklı olanı doğal çevre ve doğal yaşamdır.
  • 2. Yapay çevre oluştururken nelere dikkat edilmelidir?
  • Cevap: DOĞADA YAŞAYAN CANLILARA ZARAR VERMEMİZ GEREKİR. ÇÜNKÜ BU ALAN ONLARIN KENDİ DOĞAL YAŞAM ALANIDIR.

3. Cümleleri tamamlayınız.

  • Cevap:

Hava kirliliğini önlemek için…

Çevre kirliliği küresel bir sorundur. Çevre sorunları bütün dünyayı ilgilendirir. Çevre kirliliği nedeniyle canlı ve cansız bütün varlıklar zarar görmektedir.

Çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, ışık kirliliği ve ses kirliliği şeklinde oluşur. Hava kirliliğine neden olan sanayi atıkları ve şehirlerde biriken pis havadır.

Hava kirliliğini önlemek için şunlar yapılmalıdır:

*Sanayi alanlarında bacalara filtreler takılmalıdır.

*Sanayi alanlarında atık bırakma saatlerine dikkat edilmelidir.

*Araçların egzozlarına filtreler takılmalıdır.

*Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.

*Şehirlerde hava sirkülasyonu olacak şekilde binalar inşa edilmelidir.

*Toplu taşıma araçlarının kullanılmasına özen gösterilmelidir.

*Yeşil alanlar arttırılmalıdır.

*Ormanlık alanlar çoğaltılmalıdır.

*Çevre kirliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Toprak kirliliğini önlemek için…

Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir.Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır.

 Toprağa zarar veren maddeleri toprağa atmamalıyız.Pilleri atmamalıyız.Çevreyi kirletmemeliyiz. Suni gübre kullanmamalıyız.

Su kirliliğini önlemek için…

Çöp,kanalizasyon ve diğer atıkların sulara bırakılmaması.
Sentetik deterjanlı suların temiz sulara karışmaması, başka bir yerde toplanması.
Tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara karışmasının önlenmesi.
Sanayi artık ve atık sularının suları kirletmesinin önlenmesi.
Su kaynakları çevresinin temiz tutulması .
Arıtma tesisleri kurulmalı ve özenle işletilmeli.
Belirli yerlerde nüfus artışının önüne geçilmeli.
İnsanlar bilinçlendirilmeli.
Su kaynaklarının korunması için iyi politikalar geliştirilmeli,plan ve programlar yapılmalı.
Hava ve toprak kirliliğine sebep olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır.İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*