4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 104, 105, 106, 107 “Tema Değerlendirme Soruları” Etkinlik Cevapları

2017-2018 Eğitim Yılı 4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 104, 105, 106, 107 “Tema Değerlendirme Soruları” Etkinlik Cevapları

104. Sayfa

(Aşağıdaki ilk sekiz soruyu verilen metinden yararlanarak cevaplayınız.)

1. Metinde hangi etkinlikten bahsedilmektedir? Bunu metnin hangi cümlelerinden anladınız?

Cevap: Uçurtma etkinliği.”Düdük öter ötmez çocuklar tepeye çıktılar. Otuz tane rengârenk uçurtma önce
yavaş sonra hızla gökyüzüne doğru yükselmeye başladı.”

2. Yarışma nasıl bir yerde yapılmaktadır? Kaç kişi yarışmaktadır?

Cevap:Tepelik ve açık alanda yapılmaktadır. 30 kişi katıldı.

3. Yarışmayı izlemeye gelenler, neler yapmaktadır?

Cevap: Halk coşkuyla alkışlıyordu, insanlar çığlık atıyor, kimin uçurtmasının birinci olacağını tartışıyordu.

4. Yarışmada son üçe kimler kalmıştır? Yarışmayı kim kazanmıştır?

Cevap:

Beyoğlu, Recep ve Ali kalmıştır. Yarışmayı Recep kazandı.

105. Sayfa

5. Yarışmanın birincisi kimdir? Neden birinci seçilmiştir?

Cevap: Recep’tir.Uçurtması göz alıcı ve uzun süreli uçmuştur.

6. Yarışmanın ödülü nedir?

Cevap: Yarışmanın ödülü sarı bisiklettir.

7. Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını metinden bulup karşısındaki kutucuğa yazınız.

Cevap: Gökyüzü, rüzgar, seçici kurul, serüven.

8. Metinde geçen “Sarı bisiklet ise kınalı bir kuş gibi seçici kurulun masasına yaslanmış duruyordu.” cümlesindeki benzetmeye uygun olarak aşağıdaki noktalı yerleri doldurunuz.

Cevap: Benzeyen bisiklet, benzetilen, kınalı kuş.

9. Aşağıdaki cümlelerden genel durumu bildirenlerin baş tarafındaki kutucuğa “G”, özel bir durum bildirenlerinkine ise “Ö” yazınız.

Cevap:

106. Sayfa

10. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle sebep-sonuç bildirecek şekilde yazarak tamamlayınız.

Cevap:

Yarışmada birinci olduğu için hediye verdiler.
Oyunlarımızda dikkatli olmalıyız çünkü yaralanabiliriz.
Büyüdüğümüz için oyuncaklarımızı küçük çocuklara vermeliyiz.
Sokak oyunları unutulmasın diye başkalarına da anlatmak gerekir.

11. Örneği inceleyiniz. Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi sebep-sonuç bildirecek biçimde birleştiriniz. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

Ekmekler fırından yeni çıktığı için çok sıcaktı.
Yeterince hızlı koşamadığı için yarışmadan elendi.
Derslerinde çok başarılı olduğu için bilgi yarışmasında okulumuzu temsil edecek.

12. Aşağıdaki konular ile bunları anlatırken kullanılabilecek başlıkları örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:

13. Aşağıda verilen spor dallarını bireysel sporlar ve takım sporları olarak sınıflayınız. Bireysel sporları yeşil daireye, takım sporlarını ise pembe daireye yazınız.

Cevap:

107. Sayfa

14. “Ağabeyim Ahmet çok titizdir. O, her zaman düzenlidir. Ben onun kadar düzenli değilim. Annem ‘Keşke Ayşe de düzenli olsa.’ der, durur. Ama yine de annem bizi çok sever.” paragrafındaki “o, ben, biz” kelimeleri hangi isimlerin yerine kullanılmıştır? Noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

O: Ahmet
Ben: Ayşe
Biz: Ahmet ve Ayşe

15. “Su kaynağından çıkıp evlerimize ulaşana kadar birçok işlemden geçirilir.” cümlesindeki anlatım karışıklığını önlemek için virgül işareti (,) hangi seçenekteki gibi kullanılmalıdır?
A) Su kaynağından, çıkıp evlerimize ulaşana kadar birçok işlemden geçirilir.
B) Su kaynağından çıkıp evlerimize, ulaşana kadar birçok işlemden geçirilir.
C) Su kaynağından çıkıp evlerimize ulaşana kadar, birçok işlemden geçirilir.
D) Su, kaynağından çıkıp evlerimize ulaşana kadar birçok işlemden geçirilir.

16. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Başka söz söylemeden kalkıp gitti.
B) Başkasının sözlerinden çok etkileniyorsun.
C) Onu bitirdim, başka kitaba başladım.
D) Kendi arabasıyla değil, başka arabayla gitti.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “siz” kelimesi tekil bir varlığın ismi yerine kullanılmıştır?
A) Çocuklar, siz büyük otobüslere binin.
B) Siz anneler, hiçbir fedakârlıktan kaçınmazsınız.
C) Öğretmenim, siz de bizimle gelecek misiniz?
D) Dostlarım, siz benim için çok önemlisiniz.

18. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesi değildir?
A) Komşularımızla aynı apartmanda ya da mahallede oturabiliriz.
B) İnsanların eğitim aldıkları, sosyalleştikleri yerlerdir okullar.
C) İnsanın içinde yaşadığı doğal, sosyal ve kültürel ortam çevredir.
D) Karada ya da denizde sınırımız olan ülkeler, komşu ülkelerdir.

19. “Çapa, bel, kürekle toprak havalandırılır.” cümlesindeki hangi kelime eş seslidir?
A) çapa B) bel C) kürek D) toprak

20. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A) aklına gelmek B) kulak misafiri olmak C) gözüne girmek D) Ağaç yaş iken eğilir.İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*