4. Sınıf Türkçe Doku Yayınları 6. Tema Sayfa 152, 153, 154, 155 Güzel Ülkem Türkiye Tema Değerlendirme Çalışmaları Sorularının Cevapları

4. Sınıf Türkçe Doku Yayınları 6. Tema Güzel Ülkem Türkiye Tema Değerlendirme Çalışmaları Sorularının Cevapları

Sayfa 152, 153, 154, 155

(Aşağıdaki ilk yedi soruyu metinden yararlanarak cevaplayınız.)

1. Yukarıdaki metne göre “Engüri” adı ne zamandan itibaren kullanılmaya başlanmıştır?
Selçuklu Türkleri Anadolu’yu fethettikten sonra kullanılmaya başlanmıştır.

2. Ankara’ya “Engüri” adı niçin verilmiştir? Ankara, Hititler döneminde hangi adla anılmaktadır?
Anadolu’nun en güzel üzümleri Ankara’da yetiştiği için bu ad verilmiş. Hititler döneminde “Ankuva” adıyla anılmaktadır.

3. Yazarın Ankara’nın son büyük ve gerçek efsanesi olarak nitelediği nedir?
Son büyük ve gerçek efsane Atatürk’tür.

4. Yazar, Ankara’yla ilgili olarak gelecek kuşakların hangi efsaneyi anlatacağını düşünmektedir? Neden?
Yoktan nasıl bir şehir, yokluktan nasıl bir Türkiye yaratıldığını uzun uzun anlatacaklar.

5. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını karşılarındaki kutucuklara yazınız.

Şehir-kent
Sultan-padişah
Devir-dönem
Kuşak-nesil
Güçlü-kuvvetli

6. Metinde geçen “dile gelmek” deyiminin anlamını yazınız, bir cümlede kullanınız.
Anlamı: Önce konuşmazken konuşmaya başlamak.
Cümlem: Kardeşim, dört yaşından sonra dile geldi.

7. Yukarıdaki metnin özetini çıkarıp noktalı yerlere yazınız.

Selçuklu Türklerinin Anadolu’yu fethinden sonra şehrin adı Engüri olarak geçer. Ankara’ya “Engüri” adı verilmişti. çünkü orada çok güzel üzümler yetişirdi. Hititler döneminde Ankaraya “Ankuva” denirdi. Ankara’nın son büyük ve gerçek efsanesi Atatürk’tür. Gelecek nesiller bir ülke nasıl yoktan var edilir efsanesini anlatacaklar ve parmaklarıyla Anıtkabir’i gösterecekler.

8. Tabloda verilen kelimelerden uygun olanını kullanarak cümleleri tamamlayınız.

Çocuk önden koşup kapıyı açtı.
Ormanlarımızda pek çok bitki ve hayvan yaşar.
Karagöz’ün sözlerine gösteriyi izleyenler çok güldü.
Kendisine uzatılan parayı cebine koymadan önce saydı.
Babam neredeyse Türkiye’nin her yerini gezdi.

9. Aşağıdaki kelimelerden hangileri iş, oluş veya hareket bildirmektedir? Bu kelimelerin altlarındaki kutucuğu “X” ile işaretleyiniz.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangilerinde abartılı ifadeler kullanılmıştır? Bu cümleleri bulup karşılarına “abartılı” yazınız.

11. Aşağıdaki deyimleri cümlelerde kullanınız. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

“Tatile gidecek, bu yüzden etekleri zil çalıyor.
“Başarı olmak istiyorsan çok çalışmalısın, bu da senin kulağına küpe olsun.”
“Yeni çıkan şarkı dilime dolandı.
“Sabahtan beri bir şey yemedim, karnım zil çalıyor.”
“Sofrada ne varsa yedi ama bir türlü gözü doymadı.”
“Yemek yapmakta elimden geliyor.
“Şu vızır vızır işleyen yol buradan geçince ağzımızın tadı bozuldu.
“Okula ayağı geri geri giderek gidiyor.”

12. Aşağıdakilerden hangisinde tırnak işareti (“ ”) kullanılmalıdır?

A) Çocuk annesine yorulduğunu söyledi.
Cevap B) Sınıf arkadaşım Seni çok özledim dedi.
C) Öğretmen Türkçe ödevimi beğendi.
D) Babam satrancı iyi oynadığımı söylüyor.

13. “Yüzünü iki eliyle sımsıkı kapattı.” cümlesindeki hangi iki kelimenin eş seslisi vardır?

A)yüzünü-iki B)eliyle-sımsıkı Cevap: C) yüzünü-eliyle D)iki-sımsıkıİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*