5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 232, 233, 234, 235, 236, 237 Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler Cevapları

5. Sınıf  Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite İnsan ve Çevre Sayfa 232, 233, 234, 235, 236, 237 Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı

■ Bardakların 3/4’ünü suyla dolduralım.

■ Bardakların 3/4’ünü suyla dolduralım.

■ Bardaklardan birinin üzerine çukur kabı ters çevirip kapatalım.

■ Her iki bardağı güneşli bir yere bırakalım veya lambayla aydınlatalım.

■ 40 dakika (bir ders saati) bekleyelim.

■ Termometre ile ilk önce açık havada bıraktığınız bardaktaki suyun sıcaklığını ölçelim. Sonra diğer bardaktakini ölçelim.

Bu deneyde çukur cam kap neyi temsil etmektedir?

 • Cevap:

Bardaklardaki suların sıcaklık farkının sebebi nedir? Dünyamızdaki iklim değişiklikleri sizce nasıl oluşuyor?

 • Cevap:

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234 Cevabı

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların basına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

 • Cevap:

(D) Tarım zararlılarına karsı kullanılan bazı ilaçlar çevreyi kirletir.
(Y) Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz. (Çevreye atılan plastik maddeler, doğada kalıcı kirliliğe yol açar.)
(Y) Arabaların egzozlarından, evlerin ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar toprak kirliliğine sebep olur. (Arabaların egzozlarından, evlerin ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar; hava kirliliğine sebep olur.)
(D) Zehirli atıklar ve mikroplar su kaynaklarını kirleterek salgın hastalıkların oluşmasına sebep olur.
(Y) Hava kirliliği oluşturan zehirli gazlar atmosferde birikerek sera etkisine sebep olur. (Hava kirliliği oluşturan zehirli gazlar, atmosferde birikerek küresel iklim değişikliğine sebep olur.)
(D) Hava kirliliği asit yağmurlarına sebep olur.
(D)Tanker kazaları denizlerin kirlenmesine sebep olur.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 235 Cevabı

 • Cevap:

B- Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.

sera etkisi – piller – kontrolsüz avlanma – klima gazları -aşırı otlatma – küresel iklim değişikliği

1- Atmosferde bulunan ve ısının tutulmasını sağlayan sera gazlarının miktarının aşırı artması sonucunda KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ oluşur.

2- AŞIRI OTLATMA ve KONTROLSÜZ AVLANMA dünyada tür çeşitliliği azaltan sebepler arasındadır.

3- Sera etkisi yaratan zehirli gazlardan biri de KLİMA GAZLARI’ dır.

4- Doğaya atılan PİLLER toprak kirliliğine sebep olarak insan sağlığına zarar verir.

C- Yaşadığınız yerleşim yerinde bir çevre sorunu tespit ediniz. Tespit ettiğiniz çevre sorununu ortadan kaldırmak için alınması gereken önlemleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

 • Cevap:
 • Yakın çevreden başlayacak olursak kâğıt israfını azaltarak ağaçların kesilmesi engellenmelidir.
 • En yakınımızdaki sınıftan başlayarak yerlere çöp atılmamalı, görülen çöpler ise alınarak çöp kovasına atılmalıdır.
 • Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi temiz enerji kaynakları kullanılmalıdır.
 • Özel araç yerine toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.
 • Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
 • Tarım ilaçları ve gübreler bilinçli kullanılmalıdır.
 • Ormanlar korunmalı ve ağaç dikilmelidir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

Yukarıdaki resimde görülen bu doğa harikası yer yerleşim yerine dönüştürülmek istenmektedir. Yeşiliyle, mavisiyle, biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan bu alana bina, park ve fabrikaların inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu fabrikaların açılmasıyla birçok kişiye iş imkanı doğacaktır.

1) İnşaatlar tamamlandığında bu alanda ne gibi çevre sorunları ortaya çıkabilir? Tahminlerinizi yazınız.

 • Cevap: İnşaatlar tamamlandığında bu alanda çevre kirliliği ortaya çıkacaktır. En önemli sorunlardan biri çevre kirliliğinden dolayı biyolojik çeşitlilik azalacak, sular kirlenecek pek çok canlı türü etkilenecek.

2) Bu alanda yerleşim yeri ve fabrika inşa edilmesinin doğuracağı olumlu ve olumsuz sonuçlar neler olabilir? Tahminlerinizi yazınız.

 • Cevap:

Olumlu sonuçlar: Fabrikaların açılması iş olanağı sağlayacaktır. Binaların yapılması insanlar için yeni yerleşim yerleri demektir.

Olumsuz sonuçlar: Biyolojik çeşitlilik azalacak, pek çok canlı türü zarar görecek.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı

Samet ve sıra arkadaşları, bir akarsudaki kirliliği araştırmak üzere akarsuyun etrafında, belli uzaklıklardaki alanlarda yaşayan bitki ve hayvan türlerini araştırıp saydılar ve listelediler. Akarsuyun bataklığa dönüşen kısmının 3 km uzağından araştırmaya başladılar. Aşağıdaki sonuçları elde ettiler.

1) Bataklık, kirlilik sonucu oluştuğu halde neden canlı çeşitliliği en fazla bu alanda görülmektedir?

 • Cevap: Çünkü bu tür canlılar (Su Bitkisi, Ördek, Kurbağa, Su Böceği) bataklık ve sulak yerlerde yaşamaktadır.

2) En az kirlilik oluşan bölge neresidir?

 • Cevap: Akarsu İçindeki Bataklık Alan

3) Yol kenarında kurbağa ve ördek sayısının azalma sebebi ne olabilir?

 • Cevap: Çünkü yola yakın yerlerdeki araç ve insanlardan kaynaklı.


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*