5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 48,49,50,51,52,53. Sayfa Mustafa Kemal’in Kağnısı Etkinlik Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 48,49,50,51,52,53. Sayfa Mustafa Kemal’in Kağnısı Etkinlik Cevapları

2017-2018 Eğitim Yılı Müfredatı

48. Sayfa
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Aşağıdaki şiirin görsellerini ve başlığını inceleyiniz. İncelemenizden hareketle şiirin konusunu
tahmin ediniz.
50. Sayfa
1.ETKİNLİK
a) Şiirde geçen aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre diziniz.
Öğrendiğiniz yeni kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.
– acı, al, asker, elma, gece, kağnı, nazar, ses, ün, yaşlı
b) Yukarıdaki sözcüklerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.
1- Al bayrağımız göklerde dalgalanıyor.
2- Yaşlı adamlar çok yavaş yürüyorlardı.
2.ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.
1. Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?
– Kağnısında yüklü olan cephaneleri cephedeki askerlerimize taşıyordu.
2. Şiirde Elif’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?
– Güçlü, cesaretli, vatan sever, fedakar
3. Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?
– Kocabaş ölürse cephaneleri cepheye taşıyamaz bu nedenle korkmaktadır.
4. Kocabaş, niçin ölmüş olabilir?
– Zaten yaşlıydı ve yorgundu.
5. Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir çözüm buluyor? Siz, Elif’in bu davranışını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
– Kocabaşın yerine geçmiş ve cephaneyi yetiştirmek için çabalamıştır.Bu davranış onun vatan sevgisi ve kararlılığını göstermektedir.
6. Elif’in kağnıya “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermesinin sebebi ne olabilir?
– Mustafa Kemal’in ordusu ve Türk milletine önder olduğu için.
7. Elif’in yerinde olsaydınız cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir yol izlerdiniz?
– Elif gibi davranırdım.
8. Millî Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleri nelerdir?
– Hepsi de vatanı için ölmeye hazır, cesur, kararlı ve güçlü kişiliklerdir.
3.ETKİNLİK
a) ‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını
karşılarına yazınız.

– kara: siyah
– çabuk: hızlı
– yaşlı: ihtiyar
– yürek: kalp
– uzak: ırak
– ün: nam
– ulu: büyük
– evvel: önce
– yas: matem
– asker: er
– güçlü: kuvvetli
– yel: rüzgar

b) Siz de eş anlamlı kelimelere örnekler veriniz.
– beyaz: ak
– kırmızı: al
51. Sayfa

a) Yukarıdaki tabloda neler görüyorsunuz?
– Mermi ve cephane taşıyan kadınlar.
b)“Türkiye Cumhuriyeti’nin esas düşüncesi, kadınları değil, erkekleri dahi savaş meydanına götürmemektir.
Fakat Türk ulusunun yüksek varlığına, hangi taraftan olursa olsun, ilişildiği zaman, işte o
zaman Türk kadınları Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır ve uyanık ve etkin olacaklardır…”
Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu arasında nasıl bir ilişki vardır?
– Savaşın aslında kötü bir şey olduğu fakat savaş kaçınılmaz olursa kadın erkek hepsi birden vatanı için çalışmalıdır.
c) Yukarıdaki tablodan ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden hareketle Kurtuluş Savaşı’nın
kazanılmasında kadınlarımızın rolünü açıklayınız.
– Erkekler cephede savaşırken kadınlarımız da onlara yardım etmiş ellerinden gelen ne var ise fazlasıyla yapmışlardır.
5.ETKİNLİK
Öğretmeninizin seçeceği bir arkadaşınız tahtaya çıkıp “Mustafa Kemal’in Kağnısı”
şiirindeki Elif’in yerine geçecektir. Sizler de arkadaşınıza Elif’in hayatı ile ilgili
sorular sorarak ondan cevap isteyiniz.
6.ETKİNLİK
a) Kocabaş’ın öldüğünü gören Elif’in yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile
uyumludur? İşaretleyiniz.
Cevap. Son resim
b) Yüz ifademizin duygularımıza göre şekillenmesi konuşmamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.
– İnsanların duyguları yüz ifadelerine yansır.Sevinince mutlu olunca güler, üzülünce ağlarız.Sinirlenince kaşlar çatılır yüz asılır.
52. Sayfa
7.ETKİNLİK
a) Aşağıda Ayşe ve Zeynep’in kelime dağarcıkları verilmiştir. Verilen kelime dağarcıklarından hareketle
Ayşe ve Zeynep’in oluşturabilecekleri kurallı cümleleri boşluklara yazınız.
– Elif gece yola çıktı.
– Elif cepheye yetişmek amacıyla dün gece yola çıktı.
b) Hangisinin cümlesi daha açıklayıcı olmuştur? Niçin?
– Zeynep’in kelimesi daha açıklayıcı.Çünkü neden sonuç ilişkisi içermektedir.
c) Kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için neler yapabiliriz?
– Bol bol kitap okumalı ve bilmediğimiz kelimeleri sözlükten bakmalıyız.
8.ETKİNLİK
a) Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere virgül koyunuz.
– Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Millî Mücadele’de ön plana çıkan şehirlerimizdendir.
– Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi, halk onu sevinç gösterileri ile karşıladı.
– Evet, yurdumuzu korumak için her türlü fedakârlığı yapmalıyız.
– Son düşman askeri ülkemizi terk edene kadar, mücadeleye devam edeceğiz dedi.
– Çalışmak, çalışmak, çalışmak! İhtiyacımız olan tek şey çok çalışmaktır.
b) Virgülün kullanımına örnek iki cümle yazınız.
– Ali, her gün okula gitmiyor.
– Yok, yok, yok, her yeri aradım yok.
53. Sayfa
9.ETKİNLİK
Elif kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçtikten sonra neler yaşanmış olabilir?
Hikâye şeklinde yazınız.
– Elif Kocabaşın yerine geçti ve var gücüyle kağnıyı çekmeye başladı.Biraz ilerleyebilse artık iniş aşağı yere gelecekti ve ondan sonrası kolay olacaktı.Nihayet iniş olan yere geldi ve mermileri vaktinde cepheye yetiştirdi.İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*