8. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

8. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı 

Ünitemizi Değerlendirelim

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İslam’ın ruha bakış açısını yazınız.

  • Cevap: Ruh: İnsana hayat veren ve onu, düşünen, anlayan, idrak eden bir kişi haline sokan maddî olmayan, ölümsüz varlık. Can, nefes, öz, nefis, ilham, vahiy, cebrail vb. anlamları vardır.
  • Ruh, sahip olduğu maddi ve manevi cihazlarıyla işler yapar. Şuuruyla fark eder, aklıyla anlar, vicdanıyla tartar, karar verir, hayaliyle planlar yapar, hafızasıyla bilgi depolar, kalbiyle sever. Onun sayılamayacak kadar çok kabiliyeti vardır. Bunların bir kısmı da maddi uzuvlarla ortaya çıkar. Ruh, eliyle tutar, gözüyle görür, kulağıyla işitir, ayağıyla yürür… Bedende bulunduğu sürece bedene muhtaçtır. Faaliyetleri bedenle sınırlıdır. Beden ile ruh, ampul ile elektrik gibidir. Ampul kırılınca elektrik yok olmuyor ve var olmaya devam ediyor. Biz onu görmesek de inanıyoruz ki, elektrik hâlâ mevcuttur. Aynen bunun gibi, insan ölmekle ruh vücuttan çıkıyor. Fakat var olmaya devam ediyor. Cenab-ı Allah ruha münasip daha güzel bir elbise giydirerek, kabir aleminde yaşamını devam ettiriyor.

2. İslam’ın beden ve ruh bütünlüğünü esas aldığını örneklerle açıklayınız.

  • Cevap: Ölünce ruhu yok olmaz, bir başka âleme yükselir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Allah, ölüm vaktinde canları alır; ölmeyenin de uyku zamanında canını alır. Eceli gelen canı tutar; gelmeyeni, eceli gelinceye kadar  salıverir

3. Ruhsal ihtiyaçları karşılamada yanlış davranışlar nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

  • Cevap: Ruhsal ihtiyaçları karşılamada yanlış olan davranışlar: Fal baktırmak, medyuma gitmek, hurafelere inanmak.

4. Medyumluğu tanımlayıp İslam’ın neden medyumluğu yasakladığını örnek vererek açıklayınız.

  • Cevap: Medyum, ruhlar alemi ile iletişime geçebildiğini ve ölülerle canlılar arasında iletişim kurabildiğini iddia eden kişi. İslamiyet de ise medyumluğun yeri yoktur, bu Allah’a şirk koşmaktır, Allah’ın yasakladığı şeylerden bir tanesidir.

B. Ruhsal ihtiyaçları karşılamada doğru ve yanlış uygulamalara dair aşağıda verilen cümleleri doğru (D) ya da yanlış (Y) olmalarına göre işaretleyiniz.

  • Cevap:

(Y) İnsanlar belirli yöntemlerle ruhlarla iletişime geçebilir.
(D) Namaz kılmak bana huzur veriyor.
(Y) Arkadaşlarla kahve içtikten sonra kendi aramızda fal bakıyoruz.
(Y) Tuttuğum totem sayesinde futbol maçını kazandık.

C. Aşağıdaki kutularda yer alan ruhsal ihtiyaçları karşılamada yapılan uygulamaları tanımlarıyla eşleştiriniz.

Namaz – Kehanet – Zikir – Büyü

  • Cevap:

Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, sihir. (BÜYÜ)

Kulun Allah’a (c.c.) en yakın olduğu ibadettir. (NAMAZ)

Allah’ı (c.c.) anmak. (ZİKİR)

Herkesin bilmeyeceği bazı gizli şeyleri bilme, gelecekten veya duyular alanına girmeyen alemden haber verme iddiasında bulunma. (KEHANET)İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*