8. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı 

8. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı 

1. Kıyametten sonra İsrafil’in sûra ikinci kez üflemesiyle insanların Allah (c.c.) tarafından yeniden diriltilmelerine…………….denir.
2. İnsanların dünyadaki iyi ya da kötü tüm düşünce, söz ve davranışlarının Kirâmen Kâtibîn adlı melekler tarafından yazıldığı belge, manevi sicil defterine…………….denir.
3. Ahirette insanların toplandıkları yere………… veya…………….denilir.
4. Evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla, ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekler! zamana…………denir.
5. İnsanın yaratılışında bulunan, hayatı anlamlandırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren, insanın doğuştan getirdiği yeteneğe……………….. denir.
6.……………….. demek, günahı olan müminlerin günahlarının bağışlanması, olmayanların daha yüksek derecelere erişmeleri için peygamberlerin ve Allah (c.c.) katındaki dereceleri yüksek olanların Allah’a (c.c.) yalvarmaları ve dua etmeleri demektir.
7. “Göklerde ve yerde olanların hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim ……………….. edebilir?”
8. Bir Müslümandan beklenen, Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanıp dinin emir ve yasaklarına dikkat ederek ibadetlerini titizlikle yaparak Peygamber’in (s.a.v.) ahiretteki……………………..layık olmak için gereken gayreti ortaya koymaktır.
9. Yüce Allah’ın (c.c.), ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezelî ilmiyle bilip sınırlaması ve takdir etmesine ……. denir.

D. Aşağıdaki ba’s konusundaki ayetlerden hangi prensipler çıkar? Eşleştiriniz.

Ayet – Prensip

“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.”
(Yâsîn suresi, 78-79. ayetler.)

  • Cevap:

Bir şeyi yoktan var edenin, onu ikinci defa var etmesi mümkündür.

  • Cevap:


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*