8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Babamın Vasiyeti Cevapları Dörtel Yayınları 92 93 94 96

4. Temaya ait Babamın Vasiyeti adlı bu etkinlik metninde oldukça anlam yüklü bir atmosfer yaşarken aynı zamanda yeni bilgiler öğreneceksiniz.

BABAMIN VASİYETİ

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol etmek için Türkçe Sözlük’ten yararlanınız. Daha sonra bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelimeler

 • Cevap: Rüştiye, teorem

Anlamları

 • Cevap:

Rüştiye: Ortaokul denginde eğitim veren kurum

Teorem: Kanıtlanabilen bilimsel teori

Cümleler

 • Cevap:
 • Ortaokul eğitimi için kaydını rüştiyeye yaptırmış.
 • Doğa biliminde yeni teoremler üretilmiş.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin harfleri karışık olarak verilmiştir. Kelimelerin doğru biçimlerini altlarına yazınız. Sonra bu kelimelerle anlamlı bir cümle kurunuz.

 • Cevap:
 • RİB: Bir
 • TİDEŞİĞ: Değişti
 • ELİ: İle
 • ELMAH: Hamle
 • HUMRU: Ruhum
 • RAYAICTI: Yaratıcı
 • BİREDENRİB: Birdenbire
 • Bir yaratıcı hamle il ruhum birdenbire değişti.

3. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Aşağıda, bir insanın mutluluğunu ifade edebilecek kelimeler verilmiştir. “Mutluluk” kavram alanına giren bu kelimelerin ortak ve birbirinden farklı yönlerini belirleyiniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını yazınız.

Ortak yönleri

 • Cevap: İnsanların yaşamış olduğu tüm duyguları bu kavramlar içermektedir.

Farklı Yönleri

 • Cevap: Bu kavramların bazıları insanların mutluluğunu ifade ederken bazı kavramlar ise üzüntüyü ve acıyı ifade etmektedir.

Kelimelerin anlamları

 • Cevap:

sevinç: İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku.
eğlenmek: Neşeli, hoşça vakit geçirmek.
kahkaha atmak: Sesli ve içten gülmek
neşe:  Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret.
şakrak: Şen, neşeli, hayat dolu.
haykırmak: Telaş, şikayet v.b sebeplerle yüksek sesle bağırmak.
şen: Yaşamaktan mutlu olduğu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli.
gülmek: Hoşa ve tuhafa giden olaylar karşısında sesli bir biçimde duyguları açığa vurmak.
coşku: Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık ve heyecan durumu.
çığlık atmak: Kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkarmak, acı acı bağırmak.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni siz yazsaydınız metne hangi başlığı koyardınız?

 • Cevap: Edebiyatı Yaklaşmanın Yolu

5. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Aşağıdaki sorulan metne göre cevaplayınız.

Metnin kahramanları kimlerdir?

 • Cevap: Yazar ve yazarın babası

Metindeki olay nedir?

 • Cevap: Yazarın edebiyat olan ilişkisi üzerine babasının tutumu ve yazara verdiği öğütler anlatılmaktadır.

Metindeki olay nerede geçiyor?

 • Cevap: Okulda ve evde geçiyor.

Metindeki olay ne zaman yaşanıyor?

 • Cevap: Namık Kemal’in yaşadığı dönemde.

6. ETKİNLİK

Öğrendiklerinizden yararlanarak Namık Kemal’in biyografisini yazınız.

 • Cevap: Önemli bir Türk yazarı olan Namık Kemal’in o dönemdeki siyasal olaylar nedeni ile bir takım eserleri yasaklanmıştır. Vatanperver ve özgürlükçü bir yazar olan Namık Kemal, bir çok çaba gösterirken mücadelelerde bulunmuştur.

7. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Bu cümlelerde kısa çizginin ara söz veya ara cümleyi belirtmek için kullanıldığı yerleri örnekteki gibi bulunuz. Kısa çizginin, hangi amaçla kullanıldığını cümleleri örnekte olduğu gibi tamamlayarak belirleyiniz.

 • Cevap:

Örnek aldım diye örnek olmaz ya söylüyorum.

 • Bu cümlede kısa çizgi ……cümleleri bağlamak için….. kullanılmıştır. 

Küçük bir sürü dört inekle birkaç koyun köye giren geniş yolun ağzında durmuştu.

 • Bu cümlede kısa çizgi …özneyi açıklamak için…….. kullanılmıştır. 

Ahmet’le yıllardır görmediği arkadaşıyla dün karşılaştı.

 • Bu cümlede kısa çizgi …dolaylı tümleci açıklamak için….. kullanılmıştır. 

Üç gün sonra ben de buradaki işimi bitirebilirsem Samsun’a gideceğim.

 • Bu cümlede kısa çizgi …koşul belirtmek için… kullanılmıştır. 

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini yanda verilen kelimelerden uygun olanıyla tamamlayınız. Yazdığınız kelime, cümlenin hangi öğesi oldu? Belirtiniz.

Ablam – dün – büyük salonda – çok neşeli – kütüphaneden – kitabı – gideceksin – yeni

 • Cevap:
 • Hayatımın on dördüncü kışına ……yeni………. giriyordum. (zarf tümleci)
 • Sen bu adamın arkasından  …gideceksin…………. (yüklem)
 • …Ablam…………. sabahleyin okula  …çok neşeli…….gitti. (özne/zarf tümleci)
 • Bu kitabı  …kütüphaneden…………. aldım. (dolaylı tümleç)
 • Orhan  …kitabı…………. Özge’den almış. (Belirtili nesne)

9. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 96 Cevabı

 a. Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan kelimeleri bulup yazınız.

 • Cevap:

• Sütü dolaba koydun mu? (dolaba)
• O kitaptan ben de aldım. (ben de)
• Sabahleyin erken geliriz.  (erken)
• Annem ve babam okula gitti.  (okula)
• Teyzemin bileziği kaybolmuş. (bileziği)

b. Aşağıdaki cümlelerde vurgu hangi kelimelerdedir? Bu kelimelerin altını çiziniz. Sonra bu cümleleri, vurgulu olan kelimelerin yerini değiştirerek yeniden kurup yazınız.

• Öğretmen Ali’yi tahtaya kaldırdı.

 • Cevap: Öğretmen tahtaya Ali’yi kaldırdı.

• Babam bana Namık Kemal’i anlattı.

 • Cevap: Babam Namık Kemal’i bana anlattı.

• Annem yarın trenle İzmir’e gidecek.

 • Cevap: Annem yarın İzmir’e trenle gidecek.


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*