9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite Değerlendirme Cevapları (Sayfa 248-249-250)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite Değerlendirme Cevapları (Sayfa 248-249-250)

1. Aşağıda verilen sinema ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Sinema, hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanan sanat dalıdır.
B) Resimlerin hareketi düzenli aralıklarla, özel bir makine aracılığıyla perde üzerine yansıtılır.

C) Sinema, romanın gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış ve romanla iç içe yürümüş bir sanat dalıdır.
D) Perdeye yansıtma işleminin yapıldığı salon da sinema adını almaktadır.
E) Sinema, görüntüler ve sesler ile oluşmuş, kendine özgü bir iletişim aracıdır.

2. Sinemada “ses” ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Sinemada ses gerçeklik duygusunu uyandırır.
II. Ses ve efektin sunulması, bireysel sanat etkinliği kapsamındadır.
III. Ses, sinemada anlamı güçlendiren dramatik bir ögedir.
IV. Efekt ve müzik sinemanın dışında değerlendirilmelidir.
V. Ses ve efekt aynı zamanda bir dekor unsurudur.
A) I ve V B) I ve III C) II ve III D) III ve V E) III ve IV
3. Aşağıdakilerden hangisi sinema ve edebiyatın benzerliklerinden birisi değildir?
A) İkisi de birer sanat dalıdır.
B) İnsanların sanatsal zevklerini geliştirme işlevleri vardır.
C) Anlatmaya bağlı edebî metinlerdeki kurgu sinemada kullanılır.
D) Edebiyat metinlerinde sinemaya özgü görsellik vardır.
E) Dünyanın önemli romanları sinemaya aktarılmıştır.
4. Aşağıdaki yargılardan hangisi senaryo ile edebiyat arasındaki farklılıklardan birisi değildir?
A) Edebî metinlerde öyküleme vardır, senaryolarda öykülemeden söz edilemez.
B) Edebî metinde metnin anlamı, senaryoda görüntü değeri önemlidir.
C) Edebiyat metninde okuyucu metinle karşı karşıyadır, senaryoda izleyici metni göremez.
D) Edebî metin herkese, senaryo metni ise yönetmen, oyuncular ve teknik ekibe yönelik olarak yazılır.
E) Edebî metinlerde anlatımın boyutları yazara özgüdür, senaryolar mesleki teknikle kaleme alınırlar.
5. Senaryo ve romanda, mekânın anlatımı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Romanda mekân, tasvirler aracılığıyla tanıtılır.
B) Senaryolarda mekân, seçilen iç ve dış sahneler çerçevesinde gösterilir.
C) Senaryo metinlerinde mekâna ait özellikler kısa açıklamalarla verilir.
D) Romanda mekân, olayların sahnesi durumundadır.
E) Senaryolarda sahne mekândır.
6. Aşağıdakilerden hangisi taslak öykünün (sinopsis) özelliklerinden değildir?
A) Taslak öykü tema ve konusu olan bir metindir.
B) Birkaç cümleyle özetlenmiştir.
C) Geniş zaman kipiyle kaleme alınır.
D) Kişilerin ayrıntılı tanıtımı yapılır.
E) Basit bir anlatım tercih edilir.
7. Aşağıdakilerden hangisi taslak öyküyü geliştirme yollarından birisi değildir?
A) Taslak öykünün geliştirilmesinde sinemaya uygunluk aranır.
B) Taslak öykü, tasvirler ve kişilik tahlilleri ile zenginleştirilir.
C) Taslak öykü, kişileştirmeler yapılarak geliştirilir.
D) Taslak öyküde çevre özelliklerinin sergilenmesi ile geliştirme sağlanır.
E) Taslak öykünün gelişmiş senaryoya dönüşmesinde filme özgü hareketlilik göz önünde bulundurulur.
8. Aşağıdakilerden hangisi senaryonun özelliklerinden değildir?
A Senaryo metinlerinde romanlara özgü bir anlatım tekniği bulunur.
B) Bölüm, ayrım, sahne ve çekim gibi kavramları vardır.
C) Senaryoda ses ve görüntü ile ilgili bilgilerin verildiği giriş bölümüne pasif bilgilendirme adı verilir.
D) Senarist, dramatik anlatım adı verilen öyküsünde kronolojiye bağlı kalmayabilir.
E) Senaryolarda zaman unsuru gündüz ve gece diye tanımlanır.
“Madrit – Dükkân / İç- Gün
Kamil – Nermin – Ayşe – Figüran
Müzik ve efekt… Nermin, kendini alışverişin ‘sihrine’ kaptırmış.
Kamil, tedirginliğini karısından saklamaya çalışan bir ‘izleyici’.
Dükkanda geçen zamandan çeşitli planlar.
• Mağaza görevlileri Nermin’in çevresinde seferberdir. Kamil, dikildiği yerden karısını izler.
Biraz sıkıntılı ve tedirgin.
• Tezgâhın üstüne düşen iki paket.
• Nermin, soyunma kabininden, üzerinde denediği şık bir kostümle çıkar. Kocasına bakar.
Kamil, sıkıntısını bastırıp, içten bir gülümsemeyle bakar ona.
• Tezgâhın üstüne düşen birkaç paket daha…
• Küçük Ayşe, başında kocaman kadın şapkası, boynunda neredeyse yerlere sarkan bir kolyeyle babasının karşısına geçip şirinlik yapar. Kamil güler, şapkayı başından çıkarıp öper kızını.
• Nermin, üstünde yeni bir kostümle Kamil’in karşısına dikilir. Oldukça güzel ve göz kamaştırıcı.”
9. Yukarıdaki senaryo metninde hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır?
A) Tartışma – Açıklama
B) Betimleme – Öyküleme
C) Öyküleme – Tartışma
D) Açıklama – Betimleme
E) Tartışma – Öyküleme

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*