9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 301-302 9. Ünite Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 301-302 9. Ünite Değerlendirme Cevapları

1. Mektupla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Haberleşme amaçlıdır.
B) Kağıdın sağ üst kısmında yer ve tarih bilgisi yazılır.

 C) Bir hitap ifadesi ile başlar.

D) Edebî bir tür değildir.
E) Son kısmında selam ve saygı ifadesi kullanılır.

“Bir tanecik Hadiyem, 27 Ekim 1936
İzmir’de bir gece kaldıktan sonra dün Denizli’ye geldim. Rahatım ve sıhhatim çok iyidir.
Hemen işlerime başladım. Bu akşam sana uzun bir mektup yazacaktım. Fakat bir tesadüf eseri olarak yarın posta olmadığını öğrendim. ‘Postahanenin kapanmasına yirmi dakika var. Hemen yetiştirirseniz bu posta ile gider, yoksa öbür güne kalır,’ dediler.”
“Sevgili Ziyacığım, 13.4.1941
İzmir’de ne arıyorum diye hayret etme. Sadece askerliğimi yapıyorum. Herhalde sen beni Ankara’da zannediyordun. On iki marttan beri hazırlık kıtasındayım. Haftaya Ankara’ya Yedek Subay Okuluna gidiyoruz. şimdilik askerî disiplinden şikâyetim yok. Fakat talim, insanı yalnız bedenen değil, zihnen de yoruyor.”
2. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen mektuplarla ilgili ortak özelliklerden biri değildir?
A) İkisi de içten duygularla yazılmıştır.
B) İki mektupta da içinde bulundukları durum hakkında bilgi verilmiştir.
C) İkisinde de edebiyattan bahsedilmiştir.
D) İki mektupta da içten bir hitap ifadesi bulunmaktadır.
E) İki mektubun da ilk cümlesinde bulundukları yerin bilgisi verilmiştir.
3. Edebî mektup ile özel mektubu karşılaştıran aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Edebî mektup resmî bir kuruluşa, özel mektup bir dosta veya arkadaşa yazılır.
B) Edebî mektupta içtenlik, özel mektupta resmiyet vardır.
C) Edebî mektupta edebiyatla, özel mektupta dostluk ve akrabalık ilişkileriyle ilgili konular işlenir.
D) Özel mektuplarda şiir algıları, edebî mektuplarda roman tartışmaları yer alır.
E) Özel mektupların belirlenmiş bir anlatım tarzı, edebî mektupların sınırsız anlatım alanları vardır.
4. Mektupta duygu ve düşüncelerin aktarılması konusundaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Edebî ve özel mektuplarda duygu ve düşünceler ayrıntısıyla açıklanabilir.
B) İş mektuplarında ve resmî mektuplarda duyguların anlatımında içtenlik söz konusudur.
C) Edebî ve özel mektuplarda duygu ve düşünceler içten ve etkili bir anlatımla nakledilir.
D) İş mektuplarında veya resmî mektuplarda anlatım kısa ve özdür.
E) Resmî mektuplarda sadece istek veya açıklama yapılır.
5. Mektup yazımı ile ilgili aşağıda verilen aşamaları önceliklerine göre sıralayınız.
(2) Kendini tanıtma
(1) Hitap ifadesi
(3) İçeriği yazma
(5) Ad-soyad, imza ve adres yazma
(4) Selam, saygı ve sevgi ifadesi kullanma
“Aziz dostum, Ankara, Haziran 1943
‘Mektubunda bana işlerinden bahset’ diyorsun. Ne işleri? Bizim gibi adamın ne işi olur dostum. Şiire gelince, istediğin şiir olsun. Ben de onunla avunuyorum burada. Hattâ yeni bir iki şiir bile yazdım. Bu beni delicesine memnun etti. Artık sevinçlerimi o kadar dar sahalarda aramaya mecburum ki sorma.”
Behçet Necatigil
6. Bu parçayla ilgili aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
A) Arkadaşından uzakta olmanın getirdiği sıkıntıları dile getirmektedir.
B) Askerlikte yaşadığı acıları anlatmaktadır.
C) Arkadaşına ve edebiyat dünyasına duyduğu özlemi anlatmaktadır.
D) Şiir yazmanın kendisine verdiği huzurdan söz etmektedir.
E) Ankara’da günlerinin ne denli sıkıntılı geçtiğini belirtmektedir.
7. Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?
A) Önceden belirlenmiş bir konu, topluluk önünde çeşitli yönleriyle tartışılır.
B) Açık oturumda başkanın dışında en az üç, en çok beş konuşmacı bulunur.
C) Açık oturumun bitiminde bir sonuca varılır.
D) Açık oturum, başkanın konuşmacıları dinleyicilere tanıtması ile başlar.
E) Başkan, açık oturumun süresine uygun ve sağlıklı gerçekleşmesini sağlar.

Açık oturumun özellikleri şunlardır:

  • Bir salonda, televizyon veya radyoda bir dinleyici grubunun önünde veya dinleyiciler olmadan da yapılabi­lir.
  • Konuşmacı sayısı üç ile beş arasında değişir. Süresi ele alınan konuya göre değişir.
  • Başkan, önce konuşmacıları tanıtır ve onlara sırasıy­la söz hakkı verir.
  • Başkanın konu hakkında bilgili olması, konuşmacıla­ra eşit süre vermesi, tarafsız olması, konu dışına çıkılma­sını engellemesi, konuşmacıları sorularıyla yönlendirerek gerektiğinde kısa değerlendirmeler yapabilmesi gerekir.

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*