Açıköğretim Coğrafya 3 Sayfa 38 39 2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Cevapları

Açıköğretim Coğrafya 3 Sayfa 38 39 2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Cevapları çalışma sorusunun cevabı, ödevlerinize yardımcı olmak ve Okul zamanı boyunca başarılı olmanız için cevapgo.com tarafından hazırlandı.

Açıköğretim Coğrafya 3 Sayfa 38 39 2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Cevapları

1. “Yaklaşık iki hafta önce güney Amerika ülkesi Şili’de meydana gelen volkanik
patlamanın ardından ortaya tablo gibi görüntüler çıktı. Puyehue yanardağından
püsküren volkanik küller, Şili sınırındaki topraklarda geçimini hayvancılıkla
kazanan Arjantinlileri endişelendirmiştir.”
Yukarıdaki habere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A. Şili’nin hangi kıtada yer aldığına
B. Hangi dağın püskürdüğüne
C. Volkanik küllerin hangi ülke halkını endişelendirdiğine
D. Arjantin’in matematik konumuna

2. Fay hatları yerkabuğunun zayıf ve hareket halindeki bölgeleridir. Bazı alanlar
fay hatlarına paralellik gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki söz konusu alanlardan değildir?
A. Jeotermik kaynaklar
B. Volkanik alanlar
C. Ormanlık alanlar
D. Deprem alanları

3. I. Yeni Zelanda
II. İzlanda
III. Türkiye
IV. İsveç
Yukarıdaki Ülkerlerden hangisinin sıcak su kaynakları bakımından zengin olduğu
söylenemez?
A. I B. II C. III D. IV

4. I. Norveç
II. Türkiye
III. Japonya
IV. Pakistan
Yukarıdaki ülkelerden hangisinde deprem tehlikesi diğerlerinden daha azdır?
A. I B. II C. III D. IV

5. Anadolu’nun kuzeyinde yer alan levha aşağıdakilerden hangisidir?
A. Afrika B. Avrasya C. Hindistan D. Filipinler

6. Yeryüzünde sıcak su kaynakları ile aşağıdakilerden hangisinin dağılışı arasında
paralellik vardır?
A. Petrol yataklarının
B. Akarsuların
C. Volkanik arazilerin
D. Karstik arazilerin

7. Yerkabuğundan aşağıya doğru inildikçe her 33 metrede sıcaklık 1 °C yükselmektedir.

Buna göre yerin 330 metre derinliğindeki bir maden ocağında sıcaklık yüzeye
göre kaç °C artar?
A. 3 B. 5 C. 7 D. 10

8. Aşağıdaki levhalardan hangileri birbirine yaklaşmaktadır?
A. Hindistan levhası – Avrasya levhası
B. Afrika levhası – Güney Amerika levhası
C. Avustralya levhası – Antarktika levhası
D. Avrasya levhası – Kuzey Amerika levhası

9. * Hawai
* Malezya
* Yeni Zelanda
* Türkiye
Yukarıdaki yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ada üzerinde yer almaları
B. Aynı yarım kürede bulunmaları
C. Benzer iklimlerin görülmesi
D. Jeotermal kaynakların zengin olması

10. Haritadaki numaralı alanlardan
hangisi sıcak su kaynakları bakı-
mından zengin değildir?
A. I B. II
C. III D. IV
lII
lI
l
lV

11. I. Tsunami
II. Sel
III. Deprem
IV. Radyoaktif sızıntı
11 mart 2011 tarihinde Japonya da meydana gelen yukarıdaki afetlerden hangisi
diğerlerinin nedenidir?
A. I B. II C. III D. IV

12. Avrupa ve Asya kıtalarındaki Alp-Himalaya sıradağları batı-doğu doğrultusunda
uzanmıştır.
Bu dağ sıralarının doğrultusunu belirleyen etken aşağıdakilerden hangisidir?
A. Deprem kuşaklarının uzanışı
B. Volkanik sahaların dağılışı
C. Levhaların hareket yönü
D. Sıcak su kaynaklarının dağılışı

13. Depremler, volkanlar ve sıcak suları gösteren haritalar üst üste getirildiğinde
aralarında bir uyum görülmektedir. Bu olaylar yer kabuğunun zayıf kuşakları
olan ……………… sınırları boyunca uzanmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. Levha
B. Krater
C. Mağara
D. Traverten

14. Aktif volkanların büyük bir kısmı Büyük Okyanus çevresinde yer alır.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Büyük Okyanus Çevresinde yer almaz?
A. Japonya
B. Şili
C. Filipinler
D. İzlanda

15. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem oluşma riski daha azdır?
A. Meksika
B. Endonezya
C. Finlandiya
D. Pakistan

16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Büyük Okyanus çevresi deprem kuşağında yer
alır?
A. Şili
B. Belçika
C. Pakistan
D. Azerbaycan

17. Aşağıdaki adalardan hangisi sıcak su kaynakları bakımından daha zengindir?
A. Hawai
B. Gronland
C. Madagaskar
D. İngiltere

18. Ülkemize en yakın levha aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hindistan
B. Kokos
C. Arap
D. Nazka

19. 10. sınıfların yaptığı arazi çalışmasında öğretmen bu yörenin sıcak su kaynakları
bakımından zengin olduğunu söylemiştir. Bunun nedenleri hakkında söz
alan öğrencilerden
Ali: Yer yapısı kırıklı bir özelliktedir.
Ayşe: Bu alanda tektonik depremlerin görülme olasılığı fazladır.
Murat: Zonguldak ve çevresi ile aynı dönemde oluşmuştur.
Sedat: Yer kabuğunun hareketli kısımlarındandır.
Hangi öğrencinin görüşü çalışma alanı ile ilgili söylenemez.
A. Ali B. Ayşe C. Murat D. Sedat

20. Aşağıdaki durumların hangisinde bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek
fazla değişmez?
A. Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
B. Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
C. Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
D. Su, yerin derinliklerinden geliyorsaİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*