Ulu Önderimiz ve Kurduğu Bilim Yuvaları

Ulu Önderimiz ve Kurduğu Bilim Yuvaları çalışma sorusunun cevabı, ödevlerinize yardımcı olmak ve Okul zamanı boyunca başarılı olmanız için cevapgo.com tarafından hazırlandı.

ULU ÖNDERİMİZ VE BİLİM
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ün bilime ve bilimsel araştırmalara büyük önem verdiği herkesçe bilinmektedir. Atatürk’ün en büyük amaçlarından biri de Türkiyeyi çağdaş bir ülke haline getirmek ve Avrupalı devletler seviyesine çıkarmaktır. Bunu yaparken en büyük yol gösterici olarak bilimi kabul etmiştir.
Atatürk’ün yaptığı inkılaplar incelendiğinde bu inkılapların aklın ve bilimin önderliğinde yapıldığı modern yenilik ve gelişime açık bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir.
Bir ülkenin hızla gelişebilmesi için öncelikle halkın eğitim seviyesinin yükseltilmesi gereklidir. Şüphesiz Atatürk de bu durumun farkına varmış ve eğitim alanındaki inkılâplara önem vermiştir. Bu nedenle Atatürk bütçeden ödenek ayırarak yurt dışına öğrenci gönderilmesine karar vermiştir. Fen bilimleri sosyal bilimler görsel sanatlar ve arkeoloji gibi birçok alanda 1925 ile 1947 yılları arasında Avrupa’ya 40 öğrenci gönderilmiştir.

Türk Tarih Kurumu
Tarih boyunca çok sayıda devlet kuran binlerce yıllık geçmişi olan dünya kültür sanat ve siyasi hayatına etki eden Türklerin tarihi İslam tarihi ve Osmanlı tarihi ile sınırlandırılmıştı.
Atatürk 1930 yılından itibaren Türk tarihinin araştırılması konusuna önem verdi. Araştırmaları bilimsel hâle getirmek için 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini (Türk Tarih Kurumu) kurdurdu.

Yeni Türk Harfleri
Arap alfabesi ses uyumu bakımından Türkçeye uygun olmadığından okuma ve yazma güçlüğü ortaya çıkarıyordu. Bu nedenle ülkemizde okuma ve yazma bilenlerin sayısı da oldukça azdı.
Latin alfabesinden yararlanılarak Türk dilinin yapısına uygun Türk alfabesi hazırlandı. Yeni Türk harfleri TBMM tarafından 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edildi.

Türk Dil Kurumu
Osmanlı Devleti zamanında iki çeşit dil vardı. Biri Arapça Farsça ve Türkçenin karışımıyla oluşmuş Osmanlıca diğeri ise halkın konuştuğu Türkçe idi.
Ülkede farklı dillerin konuşulması dil birliğinin oluşmasını engelliyordu. Bu nedenle Atatürk Türk dilinin geliştirilmesi konusu üzerinde önemle durdu.
Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması ve sadeleştirilmesi amacıyla 1932 yılında Türk Dil Kurumu açıldı. Ayrıca Dil Kurultayları düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Ankara Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesinin kurulmasına Atatürk bizzat öncülük etmiştir.
Türkiye’nin gelişebilmesi için öncelikle bilimin önderliğini esas alan gençlerin yetiştirilmesi millet olarak bilinç seviyesinin yükseltilmesi Türk diline ve Türk tarihine sahip çıkılması gerekiyordu. Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi 14 Haziran 1935 tarihinde kurulduİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*